მეზობელი სიტყვები
NSC
/͵ɛnɛsʹsi:/

აბრევ. = neural stem cell.