მეზობელი სიტყვები
nucleate ან nucleated
ზედსართავი სახელი
/ʹnju:klɪət, ʹnju:klɪeɪtɪd/

ბირთვიანი, ბირთვის შემცველი.