მეზობელი სიტყვები
Nudibranchia
არსებითი სახელი
/͵nju:dɪʹbræŋkɪə/

pl ზოოლ. შიშველლაყუჩიანები, შიშველლაყუჩა მოლუსკები (მუცელფეხიანი მოლუსკების კლადი; Nudibranchia).