მეზობელი სიტყვები
null mutation
არსებითი სახელი
/͵nʌlmju:ʹteɪʃn/

გენ. ნულოვანი მუტაცია, ამორფული მუტაცია [იხ. აგრ. amorphic mutation, null allele].