მეზობელი სიტყვები
nummulites
არსებითი სახელი
/ʹnʌmjʊlaɪts/

pl პალეონტ. ნუმულიტები (მონეტის ფორმის ერთუჯრედიანი ორგანიზმების გვარი ფორამინიფერების ტიპისა; Nummulites gen.).