მეზობელი სიტყვები
nuptial flight
არსებითი სახელი
/ʹnʌpʃlflaɪt/

ენტ. საქორწინო ფრენა (ფუტკრის ნაყარისა, ჭიანჭველების და მისთ. ფრთიანი ინდივიდებისა).