მეზობელი სიტყვები
nurse cells
არსებითი სახელი
/͵nɜ:sʹsɛlz/

pl

1. ენტ. "ძიძა" უჯრედები, მკვებავი უჯრედები (ოოციტის მკვებავი და განვითარების ხელშემწყობი უჯრედები მწერების საკვერცხეში);

2. = Sertoli cells;

3. იმუნ. "ძიძა" უჯრედები (სპეციალიზებული მაკროფაგები, რომლებიც ხელს უწყობენ სხვა უჯრედების განვითარებას, დიფერენცირებასა და სიცოცხლისუნარიანობას).