მეზობელი სიტყვები
nutation
არსებითი სახელი
/nju:ʹteɪʃn/

ბოტ. ნუტაცია,წრიული ნუტაცია, ზრდა ბრუნვითი მოძრაობით (განსაკ. ღეროს კენწეროსი, რასაც იწვევს ღეროს მხარეების მონაცვლეობითი ზრდა არათანაბარი სისწრაფით – მკვეთრად გამოხატულია ხვიარა მცენარეებში).