მეზობელი სიტყვები
nut-bearing
ზედსართავი სახელი
/͵nʌtʹbɛərɪŋ/

ბოტ. კაკლოვანი, კაკალნაყოფიანი.