მეზობელი სიტყვები
Nymphaeaceae
არსებითი სახელი
/͵nɪmfi:ʹeɪʃɪi:/

pl ბოტ. დუმფარასებრნი (Nymphaeaceae fam.).