მეზობელი სიტყვები
nymphalid I
არსებითი სახელი
/nɪmʹfəlɪd/

ენტ. ნიმფალიდა, სადაფა [იხ. აგრ. Nymphalidae].