მეზობელი სიტყვები
nymphalid II
ზედსართავი სახელი
/nɪmʹfəlɪd/

ენტ. ნიმფალიდისებრი, სადაფისებრი, ნიმფალიდისებრთა / სადაფისებრთა ოჯახს რომ ეკუთვნის.