მეზობელი სიტყვები
oarfish
არსებითი სახელი
/ʹɔ:fɪʃ/

pl იქთ. თასმათევზები (Regalecidae fam.).