მეზობელი სიტყვები
obcordate
ზედსართავი სახელი
/ɒbʹkɔ:deɪt/

უპირატ. ბოტ. უკუგულისებრი (ითქმის ყუნწზე წვეტით / წვრილი ბოლოთი მიმაგრებული გულისებრი ფოთლის, ნაყოფის და სხვ. შესახებ).