მეზობელი სიტყვები
oblanceolate
ზედსართავი სახელი
/ɒbʹlɑ:nsɪələt/

ბოტ. უკულანცეტა (უპირატ. ითქმის ყუნწზე წვეტით / წვრილი ბოლოთი მიმაგრებული ლანცეტისებრი ფოთლის შესახებ).