მეზობელი სიტყვები
obtusifolious
ზედსართავი სახელი
/əb͵tju:sɪʹfəʊlɪəs/

ბოტ. ბლაგვფოთოლა, ბლაგვი / ბლაგვწვერა ფოთლების მქონე.