მეზობელი სიტყვები
oceanodromous
ზედსართავი სახელი
/͵əʊʃəʹnɒdrəməs/

იქთ. ოკეანოდრომული, მხოლოდ ოკეანეში რომ მიგრირებს (ითქმის თევზის შესახებ) [შდრ. აგრ. potamodromous].