მეზობელი სიტყვები
oceanography
არსებითი სახელი
/͵əʊʃəʹnɒgrəfɪ/

ოკეანოგრაფია (ოკეანეების ეკოლოგიური, ბიოლოგიური, ფიზიკური და სხვ. ასპექტების შემსწავლელი დარგი).