მეზობელი სიტყვები
ocellus
არსებითი სახელი
/əʊʹsɛləs/

(pl ocelli)

1. ენტ. 1) თვალაკი, მარტივი თვალი (მრავალი მწერისა);

2) სტემა, ლატერალური თვალაკი (ზოგიერთი რიგის მწერების ლარვებისა, აგრ. იმაგოებისა);

2. ზოოლ. თვალაკი, თვალის ლაქა (მრავალ უხერხემლოში);

3. უპირატ. ზოოლ. თვალის მსგავსი ლაქა / ხალი, კოპლი.