მეზობელი სიტყვები
Ochotonidae
არსებითი სახელი
/͵ɒkəʊʹtɒnɪdi:/

pl მმლ. მებულულესებრნი (კურდღლისნაირთა რიგის ძუძუმწოვართა ოჯახი; Ochotonidae fam.).