მეზობელი სიტყვები
ochre codon
არსებითი სახელი
/͵əʊkəʹkəʊdɒn/

გენ. ოქრა-კოდონი, UAA-კოდონი (პროკარიოტული რნმ-ის ერთ-ერთი სტოპ-კოდონი; აგრ. ochre, UAA).