მეზობელი სიტყვები
ocrea
არსებითი სახელი
/ʹɒkrɪə/

(pl ocreae [ʹɒkrɪi:]) იშვ. = ochrea.