მეზობელი სიტყვები
ocreate
ზედსართავი სახელი
/ʹɒkrɪət/

ბოტ. მილძაბრიანი, მილძაბრას მქონე; შალითით დაფარული [იხ. აგრ. ochrea].