მეზობელი სიტყვები
octagynous
ზედსართავი სახელი
/ɒkʹtædʒɪnəs/

ბოტ. რვაბუტკოიანი, რვა ბუტკოს მქონე.