მეზობელი სიტყვები
Octocorallia
არსებითი სახელი
/͵ɒktəʊkəʹrælɪə/

pl ზოოლ. რვასხივიანი მარჯნის პოლიპები (Octocorallia subcls.).