მეზობელი სიტყვები
octoploid II
ზედსართავი სახელი
/ʹɒktəplɔɪd/

გენ. ოქტოპლოიდური, ქრომოსომათა რვა ანაწყობის მქონე.