მეზობელი სიტყვები
Octopoda
არსებითი სახელი
/͵ɒktəʹpəʊdə/

pl ზოოლ. რვაფეხასნაირნი, რვაფეხიანები (თავფეხიან მოლუსკთა რიგი; Octopoda ord.).