მეზობელი სიტყვები
octopodes
/ɒkʹtəʊpədi:z/

octopus-ის pl.