მეზობელი სიტყვები
octosepalous
ზედსართავი სახელი
/͵ɒktəʹsɛpələs/

ბოტ. ოქტოსეპალური, ჯამის რვა ფოთლის მქონე (ითქმის ყვავილის შესახებ).