მეზობელი სიტყვები
octostichous
ზედსართავი სახელი
/ɒkʹtəʊstɪkəs/

1) ბოტ. ოქტოსტიქური, სპირალურ რიგად განლაგებული რვა ფოთლის მქონე;

2) რვამწკრივა, რვარიგა.