მეზობელი სიტყვები
octozoic
ზედსართავი სახელი
/͵ɒktəʊʹzəʊɪk/

ზოოლ. ოქტოზოური, რვა სპოროზოიტის შემცველი (ითქმის გრეგარინების სპორის შესახებ) [იხ. აგრ. gregarines].