მეზობელი სიტყვები
ocular
ზედსართავი სახელი
/ʹɒkjələ(r)/

თვალისა, ოკულარული; ocular muscles ანატ. თვალის კუნთები.