მეზობელი სიტყვები
oculiferous
ზედსართავი სახელი
/͵ɒkjʊʹlɪfərəs/

ზოოლ. თვალ˂ებ˃იანი, თვალ˂ებ˃ის მქონე (ითქმის ლოკოკინების საცეცების, ზოგიერთ კიბოსნაირთა პედიცელების და მისთ. შესახებ).