მეზობელი სიტყვები
Odobenidae
არსებითი სახელი
/͵əʊdəʊʹbɛnɪdi:/

pl მმლ. მორჟისებრნი (ფარფლფეხიანთა ქვერიგის ზღვის ძუძუმწოვართა ოჯახი, რომელიც ერთადერთ თანამედროვე სახეობას – მორჟს / ლომვეშაპს და მრავალ ნამარხ გვარსა და სახეობას მოიცავს; Odobenidae fam.) [იხ. აგრ. Pinnipedia, walrus].