მეზობელი სიტყვები
Oestridae
არსებითი სახელი
/ʹi:strɪdi:, ʹɛstrɪdi:/

pl ენტ. ბორები, ბორასებრნი (ლარვულ სტადიაში პარაზიტული ორფრთიანი მწერების ოჯახი; Oestridae fam.).