მეზობელი სიტყვები
oestrogen
/ʹi:strədʒən, ʹɛstrə-/