მეზობელი სიტყვები
oidium
არსებითი სახელი
/əʊʹɪdɪəm/

(pl oidia) მიკოლ. ოიდიუმი (ზოგიერთი სოკოს მიცელიუმის ჰიფის გაყოფის შედეგად წარმოქმნილი სპორა).