მეზობელი სიტყვები
ootocous
ზედსართავი სახელი
/əʊʹɒtəkəs/

ზოოლ. კვერცხისმდებელი.