მეზობელი სიტყვები
ootype
არსებითი სახელი
/ʹəʊətaɪp/

ჰელმ. ოოტიპი (ზოგიერთი ბრტყელი ჭიების მდედრობითი რეპროდუქციული სისტემის სტრუქტურა, რომელშიც კვერცხები, სპერმა და ყვითრის უჯრედები გროვდება და კვერცხები მყარი გარსით იფარება).