მეზობელი სიტყვები
operant behaviour
არსებითი სახელი
/͵ɒpərəntbɪʹheɪvjə(r)/

ოპერანტული ქცევა (ცხოველის სპონტანური ქცევა, რომელიც რაიმე აშკარად შესამჩნევი სტიმულით გამოწვეული არ არის).