მეზობელი სიტყვები
operant conditioning
არსებითი სახელი
/͵ɒpərəntkənʹdɪʃənɪŋ/

ოპერანტული განპირობება, ოპერანტული პირობითი რეფლექსის გამომუშავება.