მეზობელი სიტყვები
operational taxonomic unit
არსებითი სახელი
/͵ɒpəreɪʃənl͵tæksə͵nɒmɪkʹju:nɪt/

ოპერაბელური ტაქსონომიური ერთეული (ცოცხალ ორგანიზმთა ესა თუ ის ჯგუფი რიცხობრივ ტაქსონომიაში; აბრევ. OTU) [იხ. აგრ. numerical taxonomy].