მეზობელი სიტყვები
osphradium
არსებითი სახელი
/ɒsʹfreɪdɪəm/

(pl osphradia) ზოოლ. ოსფრადიუმი (წყალში ქიმიურ ნივთიერებათა კონცენტრაციის აღმქმელი ორგანო წყლის მოლუსკებში).