მეზობელი სიტყვები
ossature
არსებითი სახელი
/ʹɒsətjʊə(r)/

იშვ. ჩონჩხში ძვლების განლაგება, ჩონჩხის აგებულება.