მეზობელი სიტყვები
ossein
არსებითი სახელი
/ʹɒsi:ɪn/

ბიოქ. ოსეინი, ძვლის კოლაგენი.