მეზობელი სიტყვები
osselet
არსებითი სახელი
/ʹɒslət/

ანატ. მომცრო ძვალი (განსაკ. მაჯისა, წინა ტერფისა).