მეზობელი სიტყვები
osseous
ზედსართავი სახელი
/ʹɒsɪəs/

ძვლოვანი, ძვლისა.