მეზობელი სიტყვები
ossiculate
ზედსართავი სახელი
/ɒʹsɪkjʊleɪt/

ანატ. მომცროძვლებიანი, მომცრო ძვლების მქონე.