მეზობელი სიტყვები
ossific
ზედსართავი სახელი
/ɒʹsɪfɪk/

ძვლის წარმომქმნელი.