მეზობელი სიტყვები
ossification
არსებითი სახელი
/͵ɒsɪfɪʹkeɪʃn/

ოსიფიკაცია, გაძვალება.